Disclaimer

Wakkee.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van enige onvolkomenheid of fout in de inhoud van deze website.

01 jan 2018 07:00:00

Alle uitslagen met bijbehorende informatie op deze website zijn met de hand ingevoerd. Je wordt geadviseerd altijd de juistheid van de gegevens na te gaan bij de organisatie van het betreffende loop evenement.

Persoonsgegevens op deze website zijn overgenomen van uitslagen op publiekelijk toegankelijke websites. Uitgangspunt hierbij is dat de verwerking betrekking heeft op persoonsgegevens die kennelijk door de betrokkene openbaar zijn gemaakt. Wakkee.nl heeft geen winstoogmerk of legt relaties op het gebied van politiek, levensbeschouwing, godsdienst of het vakbondsgebied. De inhoud van de website wordt niet voor professionele of commerciële doeleinden gebruikt.

Details

Laatste update: 05 jan 2014 14:08:12